به طعم گندم

با تمام تلخی همیشگی؛ گندم پدر هنوز روی خوشه است، روی خوشه هاست...

بسم الله الرحمن الرحیم
در نبود تو
می نویسم از برای تو
از برای گریه های شامگاه تو...

می شود برای ما دعا کنی
آن زمان که می چکد
قطره های اشک از دو دیدگان تو
بعد دیدن کار های ما،
در نبود تو...؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعر هایم
همه ناتمامند
آخر
در انتظارند تا "تو" تمامشان کنی
ای پایان خوش تمام آرزو ها . . .

آخرین نظرات
بسم الله الرحمن الرحیم

صد شکر از لطف پروردگار؛ صد شکر که با من است، صد شکر که اهل بیت را برایم قرار داد، و صد شکر که چنین پدر و مادر و خانواده ای عطایم کرد...
و چه زیبا گفته است شاعر:
"هرچه دارم همه از پاکی مادر دارم / رحمت حق به روانش که حسینی زادم"

+

گاه می نویسم، گاه طرح گرافیکی کار می کنم، گاه عکاسی می کنم، و گاه با کارهای دیگر زندگی می کنم...