چشم امید همه اهل حرم چشم به دست عباس (علیه السلام) . . .